FANDOM


Fanowskie poziomy digimorfozy.

Mega UltimateEdytuj

Digimony o niewyobrażalnej wręcz sile. Powstają gdy Super Ultimate zostaną wzmocnieni czymś silniejszym od nich samych.

Np.AncientMarvolodramon + Rdzeń Digiświata Arrow R AncientMarvolodramon Mega Ultimate.

HiperEdytuj

Poziom pomiędzy Mistrzem, a Ultra.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.